Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện

Cặp nhiệt điện
Cặp nhiệt điện
Cặp nhiệt điện
Cặp nhiệt điện
Cặp nhiệt điện
Cặp nhiệt điện
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cặp nhiệt điện

TH 1.5

TH 1.5
Thông số kỹ thuật:PT 100Ω
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TH 2.5

TH 2.5
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TH 3.5 - (J)

TH 3.5 - (J)
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TH 5.5 - CA (K)

TH 5.5 - CA (K)
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TH 6.5 - CA (K)

TH 6.5 - CA (K)
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TH 7.5 - CA (K)

TH 7.5 - CA (K)
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TH 8.5 - CA (K)

TH 8.5 - CA (K)
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop