Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở cánh tản nhiệt

TN 7.5

TN 7.5
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW - U400mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TN 6.5

TN 6.5
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW - M500mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TN 5.5

TN 5.5
Thông số kỹ thuật:220V - 2.5KW - U600mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TN 4.5

TN 4.5
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW - U400mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TN 3.5

TN 3.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW - L700mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TN 1.5

TN 1.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW - L500mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop