Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở dẹp tròn

DT 1.6

DT 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop