Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở đúc đồng

ĐĐ 4.4

ĐĐ 4.4
Thông số kỹ thuật:110V - 250W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐĐ 3.4

ĐĐ 3.4
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐĐ 2.4

ĐĐ 2.4
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop