Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì

Điện trở đun chì
Điện trở đun chì
Điện trở đun chì
Điện trở đun chì
Điện trở đun chì
Điện trở đun chì
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở đun chì

ĐC 6.3

ĐC 6.3
Thông số kỹ thuật:380V - 5.4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐC 5.3

ĐC 5.3
Thông số kỹ thuật:380V - 1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐC 4.3

ĐC 4.3
Thông số kỹ thuật:240V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐC 3.3

ĐC 3.3
Thông số kỹ thuật:380V - 2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐC 2.3

ĐC 2.3
Thông số kỹ thuật:240V - 1.3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐC 1.3

ĐC 1.3
Thông số kỹ thuật:220V - 150W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop