Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở đun dầu

ĐD 8.2

ĐD 8.2
Thông số kỹ thuật:440V - 40KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐD 7.2

ĐD 7.2
Thông số kỹ thuật:400V - 30KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐD 6.2

ĐD 6.2
Thông số kỹ thuật:220V/380V - 27KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐD 5.2

ĐD 5.2
Thông số kỹ thuật:220V/380V - 10KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐD 4.2

ĐD 4.2
Thông số kỹ thuật:380V - 10KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐD 3.2

ĐD 3.2
Thông số kỹ thuật:400V - 6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐD 2.2

ĐD 2.2
Thông số kỹ thuật:220V - 5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐD 1.2

ĐD 1.2
Thông số kỹ thuật:380V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop