Điện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộpĐiện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộpĐiện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộpĐiện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộp
Điện trở hộpĐiện trở hộp
Điện trở hộp
Điện trở hộp
Điện trở hộpĐiện trở hộp
Điện trở hộp
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở hộp

H 1.6

H 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W Ø 160mm x 160mm x 40mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

H 2.6

H 2.6
Thông số kỹ thuật:380V - 800W 120mm x 110mm x 50mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

H 4.6

H 4.6
Thông số kỹ thuật:220V - 1W 110mm x 150mm x 110mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop