Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô
Điện trở khô
Điện trở khô
Điện trở khô
Điện trở khô
Điện trở khô
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở khô

B 4.5

B 4.5
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K14.3

K14.3
Thông số kỹ thuật:220V - 180W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 9.3

K 9.3
Thông số kỹ thuật:220V - 800W Ø11mm x 700mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 8.3

K 8.3
Thông số kỹ thuật:220V -800W Ø11mm x 700mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 7.3

K 7.3
Thông số kỹ thuật:220V - 500W Ø13.8mm x 850mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 6.3

K 6.3
Thông số kỹ thuật:220V - 500W Ø 23mm x 200mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 4.3

K 4.3
Thông số kỹ thuật:220V - 500W Ø 16mm x 250mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 16.3

K 16.3
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW L300mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 13.3

K 13.3
Thông số kỹ thuật:220V - 150W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 12.3

K 12.3
Thông số kỹ thuật:220V - 400W Ø 12mm x 150mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

K 11.3

K 11.3
Thông số kỹ thuật:220v - 500w Ø 14mm x 100mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop