Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng
Điện trở máng
Điện trở máng
Điện trở máng
Điện trở máng
Điện trở máng
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở máng

M 1.6

M 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W 100mm x 280mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop