Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở nồi hơi

NH 9.2

NH 9.2
Thông số kỹ thuật:380V - 8KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 8.1

NH 8.1
Thông số kỹ thuật:220V / 380V -7.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 7.1

NH 7.1
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 7.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 6.1

NH 6.1
Thông số kỹ thuật:220V/ 380V - 18KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 5.1

NH 5.1
Thông số kỹ thuật:380V - 3.9KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 4.1

NH 4.1
Thông số kỹ thuật:380V - 3.9KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 3.1

NH 3.1
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 2.1

NH 2.1
Thông số kỹ thuật:220V -2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 15.2

NH 15.2
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 14.2

NH 14.2
Thông số kỹ thuật:220V/ 380V - 22KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 12.2

NH 12.2
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 18KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 11.2

NH 11.2
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 18KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 »
backtop