Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy
Điện trở sấy
Điện trở sấy
Điện trở sấy
Điện trở sấy
Điện trở sấy
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở sấy

S 6.4

S 6.4
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

S 5.4

S 5.4
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

B 4.5

B 4.5
Thông số kỹ thuật:440V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

S 4.3

S 4.3
Thông số kỹ thuật:220V - 3.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

S 3.3

S 3.3
Thông số kỹ thuật:220V - 2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

S 2.3

S 2.3
Thông số kỹ thuật:240V - 2.4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

S 1.3

S 1.3
Thông số kỹ thuật:220V - 900W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop