Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp

Điện trở tấm dẹp
Điện trở tấm dẹp
Điện trở tấm dẹp
Điện trở tấm dẹp
Điện trở tấm dẹp
Điện trở tấm dẹp
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở tấm dẹp

D 5.6

D 5.6
Thông số kỹ thuật:380V - 1.6KW 280mm x 200mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

D 4.6

D 4.6
Thông số kỹ thuật:220V - 400W 280mm x 40mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

D 2.6

D 2.6
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW 250mm x 140mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

D 1.6

D 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W 110mm x 250mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop