Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở thổi gió

TG 5.5

TG 5.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TG 4.5

TG 4.5
Thông số kỹ thuật:220V - 800W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TG 3.5

TG 3.5
Thông số kỹ thuật:220V - 800KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TG 2.5

TG 2.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

TG 1.5

TG 1.5
Thông số kỹ thuật:220V - 4.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop