Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng dẹp
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở vòng dẹp

VD 1.5

VD 1.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop